Rodzinny kapitał opiekuńczy oraz Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedstawiamy Państwu informacje otrzymane z ZUS.

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.

Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz
z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do wsparcia.

Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.

Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Artykuły

13 stycznia 2022

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
• jesteś matką albo ojcem dziecka,
• dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.
RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca,
w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.
WNIOSEK RKO-R
Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.
Możesz złożyć wniosek:
• od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,
• do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.
Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy
miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).
Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez:
• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
• swój bank – jeśli masz numer PESEL.
KWOTA
RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:
• 500 zł przez 24 miesiące albo
• 1 000 zł przez 12 miesięcy.
Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.
Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.
POMOC W SPRAWIE RKO
W sprawie RKO otrzymasz pomoc:
• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00
lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
• we wszystkich placówkach ZUS,
• podczas e-wizyty w ZUS.
dla rodziców dziecka

13 stycznia 2022

500+ i rodzic

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

• matką albo ojcem dziecka,
• dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.
KWOTA
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.
Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej - proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):
• gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
• gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się
okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.
Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.
WNIOSEK SW-R
Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.
Jeśli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.,
nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres.
Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. powinieneś złożyć tylko na:
• dziecko nowo narodzone - od 1 stycznia 2022 r.,
• dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku w gminie.
Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy
od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami
do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.
Możesz złożyć wiosek tylko elektronicznie przez:
• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
• swój bank – jeśli masz numer PESEL.
POMOC
W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:
• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00
lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
• we wszystkich placówkach ZUS,
• podczas e-wizyty w ZUS.
Świadczenie wychowawcze 500+
dla rodziców