Jesteś tutaj: Start / ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Od godz. 6.30 schodzą się dzieci. Odbywają się indywidualne rozmowy z rodzicami. Dzieci bawią się przy stolikach. Przed śniadaniem ćwiczenia i zabawy ruchowe.

Po śniadaniu odbywają się spacery i wycieczki oraz zajęcia zorganizowane.

Po drugim śniadaniu zabawy i zajęcia dydaktyczne, zabawy na placu zabaw.
Dzieci muszą przebywać na powietrzu co najmniej 1/5 dnia.
Po obiedzie odpoczynek- słuchanie bajek lub muzyki. Długość i rodzaj odpoczynku zależy od grupy wiekowej. Później zabawy i zajęcia według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy zespołowe. Zabawy na placu zabaw, spacery, zabawy ruchowe.

Po godzinie 14.00 zabawy kołowe, zabawy według własnych zainteresowań, układanie, konstruowanie. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji…

...gromadzenie informacji które mogą pomóc:

  1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
  2. nauczycielowi przedszkola przy opracowywaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
  3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. ...należy zadbać o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach…
...nauczyciele:

  1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z postawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
  2. ...włączają rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają;
  3. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.