Jesteś tutaj: Start / Rozkład dnia

Rozkład dnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Ramowy rozkład dnia przedszkolnego

Ramowy rozkład dnia przedszkolnego uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikajacych z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Według podstawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: 
  • zabawy dowolne
  • zajęcia kierowane i niekierowane przy niewielkim udziale nauczyciela
  • zabawy i ruch na świeżym powietrzu
Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.
rozkład1
rozkład2
rozkład3