Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TERAPIA PEDAGOGICZNA

-interwencja wychowawcza prowadząca do pozytywnych zmian

Czasem dziecko ma kłopoty inne niż rówieśnicy. Może wówczas liczyć na terapię pedagogiczną. Terapia pełni funkcje: – stymulującą rozwój dziecka – profilaktyczną – korektywną w odniesieniu do nieprawidłowości – wyrównawczą wobec zaistniałych problemów.
 Główną metodą pracy jest METODA DOBREGO STARTU pani prof. Marty Bogdanowicz, zajęcia wyrównawcze proponowane przez panią prof.Edytę Gruszczyk – Kolczyńską oraz wiele elementów z kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona

linki:
WWW.AUTYZM W POLSCE
WWW.ZESPÓŁ DOWNA
WWW.ADHD

WWW.DYSLEKSJA

GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA

W przedszkolu prowadzona jest gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. Są to zajęcia dodatkowe, poza gimnastyką prowadzoną w grupach przez nauczycielki. Zajęcia prowadzone są w małych grupach i objęte są nimi dzieci, które mają wskazania lekarskie.
Zajęcia te prowadzi Pani Iwona Nowakowska / ukończony kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej/.

LOGOPEDIA

Dzieci wymagające nasilonej pracy nad rozwojem mowy w zakresie prawidłowej artykulacji, słuchu fonematycznego i rozwoju narządów artykulacyjnych objęte są pomocą logopedy. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi pani Marlena Gugała, logopeda, pracownik PPP w Krośnie Odrzańskim. Dzieci młodsze obejmie pomocą pani Izabela Duchant - Raszewska, neurologopeda.

 

Objęcie dziecka pomocą odbywa się na wniosek rodzica, nauczyciela, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zawsze za zgodą rodzica/ prawnego opiekuna.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie