Rodzinny kapitał opiekuńczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2022

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
• jesteś matką albo ojcem dziecka,
• dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.
RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca,
w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.
WNIOSEK RKO-R
Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.
Możesz złożyć wniosek:
• od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,
• do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.
Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy
miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).
Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez:
• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
• swój bank – jeśli masz numer PESEL.
KWOTA
RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:
• 500 zł przez 24 miesiące albo
• 1 000 zł przez 12 miesięcy.
Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.
Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.
POMOC W SPRAWIE RKO
W sprawie RKO otrzymasz pomoc:
• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00
lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
• we wszystkich placówkach ZUS,
• podczas e-wizyty w ZUS.
dla rodziców dziecka