500+ i rodzic

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2022

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

• matką albo ojcem dziecka,
• dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.
KWOTA
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.
Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej - proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):
• gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
• gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się
okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.
Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.
WNIOSEK SW-R
Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.
Jeśli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.,
nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres.
Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. powinieneś złożyć tylko na:
• dziecko nowo narodzone - od 1 stycznia 2022 r.,
• dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku w gminie.
Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy
od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami
do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.
Możesz złożyć wiosek tylko elektronicznie przez:
• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
• swój bank – jeśli masz numer PESEL.
POMOC
W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:
• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00
lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
• we wszystkich placówkach ZUS,
• podczas e-wizyty w ZUS.
Świadczenie wychowawcze 500+
dla rodziców