Rekrutacja do Klubu Dziecięcego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

Dokumenty niezbędne do rekrutacji

Szanowni Rodzice, przy składaniu dokumentów do Klubu należy złożyć wszystkie niezbędne załączniki tj.

  • wniosek o przyjęcie;
  • kserokopię dokumentu/ orzeczenia o niepełnosprawności kandydata lub bliskich ( rodzeństwa, rodziców);
  • zaświadczenia o pracy, studiach dziennych lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
  • oświadczenie o wielodzietności ( zaznaczacie Państwo, że jesteście rodziną wielodzietną ale brak oświadczeń);
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + ewentualnie kserokopie odpowiednich wyroków, decyzji sądu;
  • ewentualnie dok. o byciu rodziną zastępczą, byciu pod opieką kuratora itp.

Wszystkie te dokumenty mają wpływ na przyjęcie dziecka ( punktacja), istotny wpływ ma także data złożenia podania ponieważ w klubie dziecięcym nabór jest całoroczny.